ОПЛАТА ЗА ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ООПТ

На территории Каркаралинского ГНПП функционируют контрольно – пропускные пункты (КПП), на которых осуществляется сбор денежных средств за посещение и использование особо охраняемой природной территории, согласно налогового кодекса, гл.69, параграф 7, ст.591 (в размере 0,1 МРП с одного человека в день), а также за оказываемые услуги национальным парком физическим и юридическим лицам, согласно утвержденных тарифов.

Для удобства посетителей национального парка, с февраля месяца 2022 года, действует онлайн – оплата за въезд на территорию ООПТ через мобильное приложение Kaspi.kz.

Қарқаралы МҰТП аумағында бақылау – өткізу пункттері (БӨП) жұмыс істейді, онда Салық кодексінің 69-тарауы, 7-параграфы, 591-бабы (күніне бір адамнан 0,1 АЕК мөлшерінде), сондай-ақ бекітілген тарифтерге сәйкес ұлттық парктің жеке және заңды тұлғаларға көрсететін қызметтері үшін ерекше қорғалатын табиғи аумаққа кіргені және пайдаланғаны үшін ақшалай қаражат жинау жүзеге асырылады.

Ұлттық паркке келушілерге ыңғайлы болу үшін 2022 жылдың ақпан айынан бастап ЕҚТА аумағына мобильді Kaspi.kz қосымшасы арқылы кіру үшін онлайн төлем қолданылады.

https://kaspi.kz/pay/KarkaralyCat?region_id=44&started_from=QR