ҮЙЛЕСТІРУ КЕҢЕСІ

2023 жылы 10 мамырда "Қарқаралы МҰТП" РММ-де үйлестіру кеңесінің мүшелерімен және әлеуетті қатысушылармен бірлесіп ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жер учаскелерін пайдалануға беруге арналған тендерлік құжаттама жобасын алдын ала талқылау жиыны өтті.

10 мая 2023 года, в РГУ "Каркаралинский ГНПП" состоялось предварительное обсуждение проекта тендерной документации на выдачу земельных участков в долгосрочное и краткосрочное пользование совместно с членами координационного совета и потенциальными участниками.