Жемқорлыққа жол жоқ

Ағымдағы жылдың 5 сәуір күні, жылдың жұмыс жоспары шегінде, туризм, рекреация және экологиялық ағарту бөлімі мамандары, штаттан тыс "мобильді топ" құрам инспекторларына оқыту жұмыстарын жүргізді.

Атап айтқанда:

- Қазақстан Республикасының заңдарымен (Орман кодексі, Салық кодексі т.б.) түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

- Жұмыс орнында этикалық тәртіпті сақтау;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, жемқорлықты болдырмау, алдын алу жағдайлары;

- Мобильдік топ инспекторлары БӨП - те (бақылау өткізу пункттері) қолданатын кассалық - аппараттарға практикалық жұмыс өткізілді!

-----------------------

5 апреля текущего года, в рамках плана работы специалистами отдела туризма, рекреации и экологического просвещения проведена работа по

обучению внештатных инспекторов состава "мобильной группы";.

А именно:

- работа на знание лесного кодекса, а так же кодексов Республики Казахстан (Лесной кодекс, Налоговый кодекс и др.).

- Соблюдение этики на рабочем месте.

- Обсуждение вопросов противодействия коррупции, и о недопущении коррупции.

- Практическая работа с кассовыми аппаратами, используемыми инспекторами мобильных групп на КПП (контрольно - пропускных пунктах).