Установлены аншлаги

«Қарқаралы МҰТП»-ның табиғат кешендерін қалпына келтіру, молықтыру және табиғатты пайдалану бөлімінің 2022 жылғы жұмыс жоспары шегінде, ағымдағы жылдың тамыз-қыркүйек айларында орманшылықтарда биотехникалық іс-шаралар аясында, жабайы жануарлар мен құстарды қорғау мақсатында, «жабайы жануарлармен құстарды қорғаңыздар», «ЕҚТА аумағында жабайы жануарларды атуға қатаң тиым салынады», «құстарды қорғаңыздар» тақырыбында аншлагтар орнатылды.

В рамках плана работы отдела восстановления, воспроизводства природных комплексов и природопользования «Каркаралинского ГНПП» на 2022 год, в рамках биотехнических мероприятий в лесничествах в августе-сентябре месяца текущего года, в целях охраны диких животных и птиц были установлены аншлаги на тему: «Берегите птиц с дикими животными», «Отстрел диких животных на территории ООПТ категорически запрещается», «берегите птиц».