Cохранение и приумножение биоразнообразия парка

В рамках запланированных работ направленных на сохранения и приумножения биоразнообразия Каркаралинского национального природного парка.

Қарқаралыұлттықтабиғи паркініңбиоәртүрлілігінсақтап, көбейту мақсатында жоспарланған жұмыстарының аясында орманшылықтарда биотехниялық іс-шаралары жүзеге асырылуда. Соның барысында мекеменің аңшылықтанушы маманы мен мемелекеттік инспекторларыорманшылықтар аумағындағы жабайы жануарларға арналған қысқы қосымша азықтандыру алаңдарында орналасқан кормушкаларға шөп және астаушаларға тұз, жем салынып,жапырақты бұталы азықтар (веники) ілінді. Бұл шаралар қыс бойы жалғастырыла беріледі.

В рамках запланированных работ направленных на сохранения и приумножения биоразнообразия Каркаралинского национального природного парка в лесничествах реализуются биотехнические мероприятия. Охотоведом учреждения совместно с государственными инспекторами в кормушки для дополнительной подкормки диких животных в зимние периоды были выложены соль, корма, сено, а также вывешены веточные корма. Эти мероприятия будут продолжены в течении зимнего периода.