Березовый древесный уголь

Такой единственный в своем роде продукт, как березовый древесный уголь первого сорта маркой Б, выпускается в Каркаралинском ГНПП. Материал известен своей экологичностью. Он не загрязняет природу едким дымом при том, что является хорошим видом топлива.

Благодаря уникальным химическим и физическим свойствам, такой уголь склонен к самовозгоранию, обладая повышенной теплотворной способностью, практически не уступающей каменному.

Вы можете приобрести березовый древесный уголь по 155 тг/кг. Товар произведен в соответствии с государственным стандартом. Мы следим, чтобы вся продукция имела высокие показатели эксплуатации.

Наши контакты: 8(72146)31214, 32380

г. Каркаралинск, ул. М. Мамыраева 1


Бірінші сұрыпты Б маркалық ағаш көміріндей жалғыз бірегей өнім Қарқаралы МҰТП-де шығарылады. Материал өзінің экологиялық тазалығымен белгілі. Ол жақсы отын түрі болып табылсада табиғатты күйдіргіш түтінмен ластамайды.

Бірегей химиялық және физикалық қасиеттері арқасында осындай ағаш көмірі өздігінен жануға бейім, жоғары жылу шығару қабілеті іс жүзінде тас көмірінен кем түспейді.

Сіз ағаш көмірін килограммы 155 тенгеден сатып ала аласыз. Тауар мемлекеттік стандартқа сәйкес өндірілген. Біз өнімнің көрсеткіштері жоғары болуын қадағалаймыз.

Байланыс үшін: 8(72146)31214, 32380

Қарқаралы қ., М. Мамыраев к-сі 1