Қарағай көшеттерін қазып алу жұмыстары

Қарқаралы МҰТП-ның 2022 жылғы жоспары шегінде «Қарқаралы»орманшылығында орналасқан орман питомнигінде ағымдағы жылдың сәуір айының 20-шы жұлдызында 161 мың дана 2 жылдық кәдімгі қарағай көшеттерін қазып алу жұмыстары жүргізілді.

В рамках плана Каркаралинского ГНПП на 2022 год в питомнике, расположенном в «Каркаралинском» лесничестве, 20 апреля текущего года проведены работы по выкапыванию 161 тыс.штук 2-летних саженцев сосны обыкновенной.